Research progress on the impact of climate change on vegetation ecosystem in the Tibetan Plateau
CAO Xiaoyun, ZHOU Bingrong, ZHOU Huakun, QIAO Bin, YAN Yuqian, ZHAO Tong, CHEN Qi, ZHAO Huifang, YU Hongyan
Journal of Arid Meteorology . 2022, (6): 1068 -1080 .  DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639(2022)-06-1068