New progress and prospect of drought research since the 21st century
WANG Ying, ZHANG Qiang, WANG Jinsong, HAN Lanying, WANG Suping, ZHANG Liang, YAO Yubi, HAO Xiaocui, WANG Sheng
Journal of Arid Meteorology . 2022, (4): 549 -566 .  DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639(2022)-04-0549