Variation Tendency of Cyclonic Wind Shear in Low-level and Its Causes in North China During 1955-2014
MA Li, GUO Yuanyuan, WANG Xiaoli, QIU Guiqiang, QIAO Yu, WANG Chendi
Journal of Arid Meteorology . 2019, (2): 243 -251 .  DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639(2019)-02-0243