Environment Characteristics of Lightning Activity and Its Forecast in the Eastern Qinghai
LIU Xiaoyan, WANG Yujuan, WANG Jun, DAI Qingcuo,XIAO Hongbing, ZHANG Zhichun
Journal of Arid Meteorology . 2018, (4): 676 -683 .  DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639(2018)-04-0676