Application of Chicago Hyetograph Method in Design of Short Duration Rainstorm Pattern
DAI Youxue, WANG Zhenhua, DAI Lindong, CAO Qiaolian, WANG Tong
Journal of Arid Meteorology . 2017, (6): 1061 -1069 .  DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639(2017)-06-1061