Forestry Climatic Division in Inner Mongolia Based on GIS
DAI Haiyan1, DU Wala1, WANG Xiaojiang2, LI Dan1, AN Lijuan3
Journal of Arid Meteorology . 2017, (2): 337 -341 .  DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639(2017)-02-0337