Comparison of Two Temperature Interpolation Methods in Xinjiang Based on GIS
ZHANG Liancheng1, HU Liequn2, LI Shuai1, WANG Yan3
Journal of Arid Meteorology . 2017, (2): 330 -336 .  DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639(2017)-02-0330