Application Test of Ensemble Forecast Methodology to Rainstorm Forecast in Shanxi Province
YAN Hui, ZHAO Guixiang, DONG Chunqing, WANG Hongxia, LI Juan
Journal of Arid Meteorology . 2017, (2): 321 -329 .  DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639(2017)-02-0321