Characteristics of a Severe Haze Pollution Process in Winter of 2013 and Meteorological Cause in Guanzhong of Shaanxi
HUANG Shaoni1, YUAN Yuan2, JING Yu1, CHEN Xiaoting1, LIU Ruifang1
Journal of Arid Meteorology . 2016, (6): 1037 -1046 .  DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639(2016)-06-1037