Analysis on Relationship Between Short-term Strong Rainfall and Lightning in Middle Gansu Province
YANG Xiaojun, LIU Weicheng, SONG Qiang, XIAO Wei, QIAO Yayun, SHI Yanzhao
Journal of Arid Meteorology . 2015, (5): 802 -807 .  DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639(2015)-05-0802