Comparison Analysis on Three Severe Convective Weathers with Different Types in Guangxi
WANG Yanlan1,WANG Junjun1,WU Jing1,WANG Juan1,LIU Guozhong2,LI Xianghong1
Journal of Arid Meteorology . 2015, (4): 635 -643 .  DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639(2015)-04-0635