Variation Characteristics of Precipitation in Ningxia and It’s Response to Heating Field over Tibetan Plateau
WANG Yingchun1, XIAO Tiangui1, NA Li2, ZHU Xiaowei3
Journal of Arid Meteorology . 2015, (4): 574 -580 .  DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639(2015)-04-0574