The Kinetic Energy Spectrum Analysis Based on the Global GRAPES Model
WANG Yahua1,HE Hongrang1,ZANG Zengliang1,PAN Xiaobin1,HE Mianzhong2,LIU Zhehui2
Journal of Arid Meteorology . 2015, (2): 220 -226 .  DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639(2015)-02-0220