Application analysis of wind profile radar detection mode combination
MAO Wenqian, XIAO Xia, ZHANG Wenyu, MAO Lixin, WANG Kaiqiang, WANG Qi
Journal of Arid Meteorology . 2022, (6): 1092 -1098 .  DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639(2022)-06-1092