Characteristics and differences of rainstorm in the southern Xinjiang during warm season under different climatic backgrounds
YANG Xia, XU Tingting, ZHANG Linmei, HUA Ye, ZHOU Hongkui
Journal of Arid Meteorology . 2022, (2): 222 -233 .  DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639(2022)-02-0222