Variation characteristics of drought circulation in Fujian Province from March to June 2018
HE Fen, LAI Shaojun, CHI Yanzhen, PAN Hang, CAO Rong, BAO Ruijuan
Journal of Arid Meteorology . 2022, (1): 22 -29 .  DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639(2022)-01-0022