Changing characteristics of meteorological drought in Tianjin for almost one century based on standardized precipitation evapotranspiration index
WANG Min, YIN Yixing, CHEN Xiaoyang, GUO Yang, XU Mei, LUO Chuanjun
Journal of Arid Meteorology . 2022, (1): 11 -21 .  DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639(2022)-01-0011