Fine prediction of hourly precipitation and air temperature of Tianjin based on statistical downscaling in ECMWF model
TIAN Xiao, YU Wentao, CONG Jing, ZHOU Hongmei
Journal of Arid Meteorology . 2022, (1): 135 -145 .  DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639(2022)-01-0135