Meso and small-scale characteristics of heavy rain during Meiyu period in Hubei based on wind profile radar
GOU Aning, WU Cuihong, WANG Yujuan, DU Muyun, LIU Wenting, LENG Liang, DENG Hong
Journal of Arid Meteorology . 2022, (1): 84 -94 .  DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639(2022)-01-0084