Abnormal characteristics of an extreme rainstorm process in autumn in Shanxi Province
MIAO Qing, BAI Zibin, WANG Hongxia, GONG Yuanfa, DONG Chunqing
Journal of Arid Meteorology . 2021, (06): 984 -994 .  DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639(2021)-06-0984