Climate and Circulation Characteristics of Extreme Rainstorm Processes in Gansu from 1981 to 2018
LIU Xinwei,WANG Chenghai,GUO Runxia,YANG Xiaojun,DI Xiaohong
Journal of Arid Meteorology . 2021, (5): 750 -758 .  DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639(2021)-05-0750