Characteristics of Drought and Flood Based on SPEI and Its Impact on Wheat Yield in Chuzhou of Anhui Province
YU Linghua,XIE Wusan,XIONG Shiwei,ZHANG Xintong,XING Cheng,HU Shanshan
Journal of Arid Meteorology . 2021, (5): 742 -749 .  DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639(2021)-05-0742