Effect of Temperature on Children’s Respiratory Diseases in Qinhuangdao of Hebei Province
XU Jing, LIU Huayue, JIN Tiantian, SUN Ziyuan, FU Guiqin
Journal of Arid Meteorology . 2021, (2): 326 -332 .  DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639(2021)-02-0326