Spatio-temporal Distribution Characteristics of Summer Extreme Precipitation in the Yangtze River Basin
GUO Guangfen, DU Liangmin, XIAO Ying, GAO Yaqi, WU Yao
Journal of Arid Meteorology . 2021, (2): 235 -243 .  DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639(2021)-02-0235