Application Comparison of CI and MCI Drought Indexes in Ningxia
GAO Ruina, WANG Suyan, GAO Na, ZUO Hejiang
Journal of Arid Meteorology . 2021, (2): 185 -192 .  DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639(2021)-02-0185