Comparative Analysis of Detected Cloud-to-ground Lightning Data by Two Lightning Positioning Systems in Shanxi Province
ZHANG Huaming, QIAN Yong, LIU Hengyi, TIAN Ruiming, LI Qiang, HU Junqing
Journal of Arid Meteorology . 2020, (2): 346 -352 .  DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639(2020)-02-0346