Environmental conditions and mesoscale characteristics of severe convective weather in Beijing-Tianjin-Hebei on 5 July 2021
XU Min, SHEN Fang, LIU Xuan, LIU Yanjie, ZHANG Xianghan
Journal of Arid Meteorology . 2022, (6): 993 -1002 .  DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639(2022)-06-0993