Variation Characteristics of Dewing Temperature and Dewing Time in Vineyards of Eastern Helan Mountain Area
FENG Rui,FAN Jinlong,LI Fanghong,ZHANG Yahong,WEI Jianguo,ZHANG Xiaoyu
Journal of Arid Meteorology . 2021, (5): 824 -830 .  DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639(2021)-05-0824