Rainfall Characteristics of Warm Sector Weathers with Different Patterns in Spring in Zhejiang
WENG Zhimei,ZHOU Xuejun,GAN Jingjing,WANG Kai
Journal of Arid Meteorology . 2021, (5): 766 -774 .  DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639(2021)-05-0766